Persondata Politik

Vi passer på dine persondata

Persondatapolitik

Et af Nemogaarden ApS’s overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og samarbejdspartnere, også når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Nemogaarden ApS har derfor fastlagt en politik for, hvordan Nemogaarden ApS håndterer dine personoplysninger.
 

1. Dataansvarlig

Nemogaarden ApS driver Nemogaarden.dk, forhandlere og B2B.

Nemogaarden ApS (benævnes herefter Nemogaarden) er dataansvarlig.

Nemogaarden’s kontaktoplysninger er: Nemogaarden ApS, Nemovej 17, 2680 Solrød strand, Kenneth Lund, kenneth@nemogaarden.dk

Nemogaarden udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Nemogaarden har tilpasset relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Nemogaarden sælger fysiske produkter.

Når du, ved bestilling af én eller flere produkter og ved køb, afgiver dine personoplysninger til Nemogaarden, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Nemogaarden.
 

2. Hvordan indsamles personoplysninger?

Nemogaarden indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe et eller flere af Nemogaardens ydelser eller produkter.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Nemogaardens serviceydelser
 • Når du abonnerer på Nemogaardens nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Nemogaarden?

Nemogaarden indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger (ved køb med kreditkort)
 • Købshistorik
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Nemogaarden i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede kunder om Nemogaardens vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Og at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Nemogaarden indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende ydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Nemogaardens formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Nemogaardens produkter.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit køb.
 • Forbedring og udvikling af Nemogaardens serviceydelser.
 • Tilpasning af Nemogaardens kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til Nemogaarden.
 • Opfyldelse af lovkrav.
   

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Nemogaarden baserer behandlingen af dine personoplysninger, på følgende juridiske grundlag.

Nemogaarden kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde et køb, som du er part i.

Ligeledes kan Nemogaarden behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Nemogaarden kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Nemogaarden forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Nemogaardens serviceydelser.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder i hvilke personoplysninger, Nemogaarden behandler og registrer.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i og ret til at få berigtiget, ajourført og slettet de personoplysninger, Nemogaarden har registreret om dig.
 • Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Nemogaarden alle oplysninger, som Nemogaarden ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Nemogaarden efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Nemogaarden enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle kundenummer.

Nemogaarden vil indenfor 1 uge efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mail.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Nemogaarden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Nemogaarden kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier). 

7. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Nemogaarden beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Nemogaarden underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Udover Nemogaardens interne systemer benytter Nemogaarden sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Nemogaarden har sikret indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Nemogaarden kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Nemogaarden sletter dine personoplysninger, når Nemogaarden efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Nemogaardens behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Nemogaarden ApS, Nemovej 17, 2680 Solrød – kenneth@nemogaarden.dk
 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Nemogaardens hjemmeside.

Seneste revision er: 24. maj 2018